Våra tjänster

Hos oss får du ett kompetent och professionellt omhändertagande och hjälp med dina besvär. Här finns sjukgymnaster med kompetens och mångårig erfarenhet från framförallt ortopediska besvär. Vi följer aktuell forskning och deltar regelbundet i utbildning i form av kurser, föresläsningar och seminarier.

OMT

Ortopedisk manuell terapi, OMT,  är en internationell specialistutbildning för sjukgymnaster och läkare.  Inom OMT använder vi, efter en undersökning och bedömning av besvären, manipulations- och ledmobiliseringstekniker för att behandla smärtor från leder, muskler och nerver i nacke, rygg, armar eller ben. Träningsråd och information är en viktig del i behandlingen för att ge dig egen kunskap  och redskap om hur du kan förebygga och motverka nya besvär.

Motions och idrottskador

Vi behandlar skador som kan ha uppstått när du motionerar eller idrottar eller p.g.a. andra aktiviteter i livet. En funtkionsanalys ligger till grund för rehabiliteringen. Fokus i behandlingen ligger på träning av rörlighet, balans, styrka, koordination och kroppsmedvetenhet.

OMI

OMI konceptet bygger på en metodisk analys av patientens symptombild samt den kliniska undersökningen där man systematiskt testar sig fram för att hitta det kliniska mönstret i en viss problematik. All information läggs samman till en klinisk bild och utifrån den görs en bedömning och ett val av den mest effektiva behandlingsmetoden/åtgärden.

Ortopedisk kirurgisk rehabilitering

Efter t.ex. frakturer, ledbandsskador, utbyte av knä- eller höftled, m.m. behöver man ofta hjälp för att återfå bästa möjliga funktion i den påverkade kroppsdelen. En del återhämtar sig snabbt, andra kan behöva en längre tids  behandling och träning.

McKenzie

McKenzie är en effektiv metod för diagnostik och behandling av f.f.a. rygg- och nackbesvär.  Målet med metoden är både att lindra dina besvär men också att ge dig redskap att själv förebygga och motverka nya besvär. En av huvudprinciperna är att patienten ska bli oberoende av andras hjälp. Sjukgymnasten hjälper dig att ”hitta” dessa redskap.

Akupunktur

Akupunktur används i första hand för att lindra smärta. Det vanligaste är led- och muskelsmärta, t.ex. smärta i samband med artrossjukdom eller andra reumatologiska sjukdomar. Även migrän, huvudvärk, förlossningssmärta eller bäckensmärta vid graviditet kan lindras med akupunktur.

Genom att sticka tunna akupunkturnålar i de punkter som är aktuella för en viss smärta, aktiverar man kroppens eget mycket kraftfulla smärtlindringssystem.

Råd om träning och hur du förebygger besvär