Fysioterapi

Vi är idag 6 regionanslutna sjukgymnaster (verksamma inom vårdval specialiserad fysioterapi och LOF) som arbetar på kliniken. Det innebär att du betalar 275 kr per besök eller kan använda ditt frikort.

Samtliga har en bred kompetens  inom ortopedisk rehabilitering, smärtrehabilitering och många års yrkeserfarenhet. Vi har fortbildning inom Ortopedisk manuell terapi (OMT), idrottsmedicin, McKenzie, OMI, akupunktur och annan smärtbehandling. På kliniken finns också kompetens för behandling av smärtor i svanskotan.

Vi håller oss kontinuerligt uppdaterade inom den utveckling och forskning som ständigt pågår inom vårt yrkesområde.